Privaatsuspoliitika

Ad Rem OÜ (edaspidi Kesklinna Tõlkekeskus) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ning vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Info vastutava töötleja kohta
Kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Kesklinna Tõlkekeskus.
Registrikood 11085896
Rävala pst. 6, 10143 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 6 462 369, +372 6 463 205, +372 55 520 258
E-post: keeled@keeled.ee

Isikuandmete töötlemine pakkumuste esitamiseks ja tellimuse täitmiseks
Kliendiks nimetatakse eraisikut või juriidilise isiku esindajat, kes on saatnud päringu või tellimuse e-posti või kodulehe päringuvormi kaudu. Kõik isikuandmed kogutakse otse kliendilt või kasutatakse infot, mis on kättesaadav avalikest allikatest (nt. Äriregister).
Kliendilt kogutakse pakkumise esitamiseks või tellimuse registreerimiseks järgmised andmed:
Ees- ja perekonnanimi
Telefoninumber
E-posti aadress

Juhul kui tellimus esitatakse juriidilise isiku nimel, kogutakse ka juriidilise isiku kohta järgmised andmed:
Äriühingu nimi
Registrikood
Aadress

Vastavalt Raamatupidamise seadusele säilitatakse kogutud andmeid vähemalt seitse aastat.

Kliendi õigused
• Õigus pöörduda isikuandmete kogumise ja töötlemise alaste küsimustega ning kogutud isikuandmetele ligipääsu saamiseks Kesklinna Tõlkekeskuse poole.
• Õigus pöörduda Kesklinna Tõlkekeskuse poole isikuandmete muutmiseks.
• Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
• Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, siis võib klient nõuda isikuandmete kogumise ja töötlemise lõpetamist.
• Õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Isikuandmete jagamine
• Kesklinna Tõlkekeskus jagab isikuandmeid järgmistele osapooltele:
– raamatupidamisteenuse osutajale seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
– muudele isikutele teiste erinevatest reeglitest ja eeskirjadest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 artiklile 25:
• rakendab Kesklinna Tõlkekeskus nii töötlemisvahendite kindlaksmääramisel kui ka isikuandmete töötlemise ajal asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud andmekaitsepõhimõtete tõhusaks rakendamiseks ja vajalike kaitsemeetmete lõimimiseks isikuandmete töötlemisse.
• rakendab Kesklinna Tõlkekeskus asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse ainult isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

Isikuandmete vastuvõtjad
Buum (raamatupidamistarkvara)
Swedbank
Google Analytics (veebianalüütika; lisainfo: http://www.google.com/policies/privacy/)