Kirjalik tõlge

Kirjalik tolge

Kirjaliku tõlke teenus

Kirjalik tõlge kujutab endast tõlkeprotsessi, mille sisuks on tellija poolt esitatud või osundatud lähtekeelses tarbe- või ilukirjanduslikus tekstis sisalduva informatsiooni edasiandmine sihtkeelses tekstis (tõlkes).

Kirjalikke tõlketöid teostavad oma valdkonda hästi tundvad professionaalid ning enne majast lahkumist läbib tõlketekst väljastusülevaatuse. Soovi korral anname tõlkele viimase lihvi piltide, skeemide ja joonistega originaalküljenduse näol.

Tavaline kirjalike tööde tõlketempo on 4-6 tinglehekülge päevas. Vajadusel teostame ka kiirtööd, kuid piiratud aja tõttu ei ole alati võimalik tagada tõlke kvaliteedi igakülgset kontrollimist ning võimalusel tuleks kiirtööd siiski vältida. Samuti võiks tellija juba aegsasti tõlkepartnerit hoiatada, kui tulemas on tõlketöö, et planeerida ajaressurssi, mõelda kõige sobilikumale tõlkijale ning teha eel- ja ettevalmistustööd. Me suudame tagada parima kvaliteedi ka siis, kui oleme teadlikud tõlke otstarbest ja eesmärgist ning samuti oleme tänulikud igasuguse muu lisainformatsiooni eest, mis tõlketööd puudutab, kaasa arvatud spetsiifilised terminid ja lühendid, kas kitsalt erialased või sootuks organisatsioonisisesed. Koostöös valmib parim tulemus!

Kirjalik tõlge ja mahu arvestus

Tõlketöö maht ja hind kujuneb tõlgitud tekti standardlehekülje alusel (1800 tähemärki koos tühikutega). Et saaksite ise kontrollida oma algteksti mahtu, avage tekstifail Word dokumendina, tehke kogu tekstiosa aktiivseks, valige ülevalt menüüst Tools (või Review) -> Word Count -> Characters (with spaces).

 

 

KÜSI PAKKUMIST

Vastame Teie
päringule esimesel võimalusel