Tõlkematerjali kujundamine ja tekstide küljendamine

Kujundamine ja küljendamine

Kui on soov saada tõlkematerjal tagasi täpselt samasugusel kujul, millisel originaali esitasid, – kõikide algmaterjalis esinevate piltide, skeemide ja joonistega – siis pakume ka küljendamise teenust.

Küljendamine ja kujundus on arvutis teksti ja graafika paigutamine ning vormindamine. Kõige sagedamini on meie klientidel esinenud soove küljendada kasutusjuhendeid, infovoldikuid, käsiraamatuid jpm. Küljendamiseks kasutatakse vastavat küljendustarkvara.

Teostame sagedamini lihtküljendusi, näiteks töötajatele kättejagatavaid juhiseid, tarbijatele minevaid kasutusjuhendeid või juhiseid.

Teostame ka tekstide korrektuuri, keelelist toimetamist ja väljastusülevaatust, vaata lisa.