Teksti korrektuur ja keeletoimetamine

Keeleline korrektuur, teksti korrektuur

Keeleline korrektuur on protsess, mille ajal töötatakse tekst läbi, pidades silmas kõiki õigekeelsusnõudeid. Korrektuuri käigus parandatakse trüki-, keele- ja kirjavead ning tehnilised möödalaskmised, kuid sisulisi või stiilialaseid muudatusi ei tehta.

Väljastusülevaatus

Väljastusülevaatus sisaldab toimetatud tekstide lõppviimistlust. Toimetamise ja küljendamise käigus võib tekstidesse sattuda mitmeid näpuvigu, mis väljastusülevaatuse ajal parandatakse.

Tekstide toimetamine, keeleline toimetamine

Tekstide toimetamise käigus võrreldakse tõlget põhjalikult algtekstiga ning parandatakse selles leiduvad kõikvõimalikud fakti-, sisu- ja keelevead, järgides teksti ladususe põhimõtteid ja loogilist ülesehitust ning mugandades teksti sihtgruppi või kasutusotstarvet silmas pidades. Trükimaterjalide puhul on toimetamine eriliselt oluline.